Keyouyun Extension

Công cụ Shopee chạy trên trình duyệt giúp người bán up sản phẩm hàng loạt.

Cạo dữ liệu

Hỗ trợ Pinduoduo, 1688, Taobao, Shopee, Lazada và tìm kiếm dữ liệu và tìm kiếm nguồn khác

kyy-sf-collection

Lưu ý: Hỗ trợ gom hàng loạt, tìm kiểu dáng giống và tìm nguồn hàng giá rẻ

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái sản phẩm

Số tiền được chuyển đổi theo thời gian thực và giá sản phẩm rõ ràng

kyy-sf-exchange

Lưu ý: Hỗ trợ mọi chuyển đổi tỷ giá hối đoái

Tăng sản phẩm

Tự động tăng cường, liên tục hiển thị và thu hút lưu lượng truy cập

kyy-sf-promotion

Lưu ý: cứ sau bốn giờ khuyến mãi hàng đầu 5 sản phẩm trong chương trình khuyến mãi tăng cường của shopee

Trung tâm ứng dụng

Lựa chọn kỹ các công cụ ứng dụng vận hành để nâng cao hiệu quả vận hành cửa hàng của người bán

kyy-sf-apps

Lưu ý: Tích hợp các ứng dụng chất lượng cao cho các hoạt động xuyên biên giới để giải quyết các vấn đề hoạt động hàng ngày của người bán