Thu thập dữ liệu, đăng sản phẩm lên kệ

[Miễn phí] Hỗ trợ 1688, Taobao, Pinduoduo, Shopee và các nền tảng khác,click để xem tất cả các nền tảng

Một hàng cũng đại lý giao hàng,đại lý vận chuyển dán nhãn

Đại lý vận chuyển hợp tác chính thức Shopee, 3 tệ / đơn hàng, không có phí bổ sung, giao ngay trong ngày

Hướng dẫn vận hành sản phẩm toàn cầu của Shopee

Trung tâm người bán mới Shopee,đăng hàng hóa toàn cầu và chỉnh sửa hàng hóa trong cửa hàng

Thu thập dữ liệu sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Quản lý đơn đặt hàng

Theo dõi fans Shopee

Theo dõi fans tự động, nhanh chóng tăng lượng fans cho cửa hàng

Công cụ vận hành Shopee